STUDYLIFE

勉強法や編入試験の情報を掲載するブログ

平成28年東京農工大学編入試験問題解答 電磁気学

f:id:kenkitube:20160519131637p:plain

f:id:kenkitube:20160519132105p:plain

 

 

f:id:kenkitube:20160519131909p:plain

f:id:kenkitube:20160519132154p:plain

円柱導体の単位高さあたりの体積\(V\)は\begin{eqnarray}V=\pi a^{2}\end{eqnarray}

つまり電流密度\(J\)は\begin{eqnarray}J=\frac{電流}{体積}=\frac{I}{V}=\frac{I}{\pi a^{2}}\end{eqnarray}

 

f:id:kenkitube:20160519131925p:plain

\(0<\rho<a\)のとき

\begin{eqnarray}I_{1}&=&円柱導体の体積\times 電流密度\\&=&\pi \rho^{2}\cdot J=\frac{\rho^{2}}{a^{2}}I\end{eqnarray}

\(a<\rho<+\infty\)のとき、円柱導体の体積は半径\(a\)で変化しないので

\begin{eqnarray}I_{2}=I\end{eqnarray}

 

f:id:kenkitube:20160519131927p:plain

アンペールの法則\(B=\frac{\mu_{0} I}{2\pi r}\)から

\(0<\rho<a\)のとき

\begin{eqnarray}B(\rho)=\frac{\mu_{0} I_{1}}{2\pi\rho}=\frac{\mu_{0}}{2\pi\rho}\cdot\frac{\rho^{2}}{a^{2}}I=\frac{\mu_{0}I}{2\pi a^{2}}\rho\end{eqnarray}

\(a<\rho<+\infty\)のとき

\begin{eqnarray}B(\rho)=\frac{\mu_{0}I_{2}}{2\pi\rho}=\frac{\mu_{0}I}{2\pi\rho}\end{eqnarray}

 

f:id:kenkitube:20160519131928p:plain

\(B\)の式について変数\(\rho\)とその他で分けて考えてみると

\(0<\rho<a\)のとき

\begin{eqnarray}B(\rho)=\frac{\mu_{0}I}{2\pi a^{2}}\cdot\rho \ \ \ (正比例)\end{eqnarray}

\(a<\rho<+\infty\)のとき、

\begin{eqnarray}B(\rho)=\frac{\mu_{0}I}{2\pi}\cdot\frac{1}{\rho} \ \ \ (反比例)\end{eqnarray}

f:id:kenkitube:20160519142334p:plain

 

f:id:kenkitube:20160519131929p:plain

右ねじの法則から磁束密度の方向は\(+\phi\)方向

 

f:id:kenkitube:20160519131930p:plain

f:id:kenkitube:20160519131935p:plain

\(0<\rho<a\)のとき

\begin{eqnarray}B(\rho)=0\end{eqnarray}

\(a<\rho<b\)のとき

\begin{eqnarray}B(\rho)=\frac{\mu_{0}I}{2\pi\rho}\end{eqnarray}

\(b<\rho<+\infty\)のとき

\begin{eqnarray}B(\rho)=\frac{\mu_{0}I}{2\pi\rho}-\frac{\mu_{0}I}{2\pi\rho}=0\end{eqnarray}

 

f:id:kenkitube:20160519131932p:plain

微小領域\((\rho+d\rho)l\)を貫く磁束密度\(B\)は

\begin{eqnarray}B=\frac{\mu_{0}I}{2\pi\rho}\end{eqnarray}

よってその領域の磁束は

\begin{eqnarray}d\Phi=B\cdot dS=B\cdot ld\rho\end{eqnarray}

\(a<\rho<b\)の間で積分することで

\begin{eqnarray}\Phi&=&\int B\cdot ld\rho=l\int_{a}^{b}\frac{\mu_{0}I}{2\pi\rho}d\rho\\&=&\frac{\mu_{0}Il}{2\pi}\int_{a}^{b}\frac{1}{\rho}d\rho=\frac{\mu_{0}Il}{2\pi}\int_{a}^{b}\left[\log\rho\right]_{a}^{b}\\&=&\frac{\mu_{0}Il}{2\pi}\left(\log b - \log a\right)=\frac{\mu_{0}I l}{2\pi}\log\frac{b}{a}\end{eqnarray}

 

f:id:kenkitube:20160519131934p:plain

自己インダクタンスの公式から

\begin{eqnarray}L_{0}=\frac{\Phi}{I}=\frac{\mu_{0}l}{2\pi}\log\frac{b}{a}\end{eqnarray}

 

この問題はこの本で解ける 
基礎物理学演習 (2)

基礎物理学演習 (2)